OCENA SELEKTORA ZA PREDSTAVU “GORENJE NARODA”, SCENSKI ESEJ O TURBO-PRIMITIVIZMU

Milan Vejnović: GORENJE NARODA (Autorski projekat); tekst, adaptacija i režija autora; izvođenje ansambla Dramskog studija Opštinskog kulturnog centra Apatin. Sudeći po tome šta sve (ne)dotiče mnoštvom scenskih prizora, kostimom, muzikom, koreografijom i simbolikom, sve racionalno, svedeno na ilustratuivni znak jednog vremena, jednog primitivnog, a preovlađujućeg, malograđanskog, ubistvenog duha, scenski efektno, snažno i bistroumno predočenog, najjčešće […]

Pročitaj još