ТОКОМ ОВОГОДИШЊЕ РИКЕ У ЛОВИШТУ “АПАТИНСКИ РИТ” ОДСТРЕЉЕНО 18 ТРОФЕЈНИХ ЈЕЛЕНА

Јавно предузеће “Војводинашуме“ газдује на 17 ловишта посебне намене, којих је укупно на површини од 109.824 ха. Матични фонд јеленске дивљачи је 3.546 јединки. Газдује се јеленском дивљачи у 8 ловишта, на ловно продуктивној површини од 60.402 ха, од чега је 23.501 ха у ограђеним ловиштима и ограђеним деловима ловишта, и у отвореним ловиштима газдујемо […]

Pročitaj još