REPROGRAM DUGA ZA POREZ

Odsek za lokalnu poresku administraciju, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo na dan 4. marta 2016. godine i koji je kao takav evidentiran […]

Pročitaj još