OPŠTINA APATIN PRISTUPA REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI BAČKA

Opština Apatin će prihvatiti inicijativu za pristupanje Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka d.o.o Novi Sad, koji je ova organizacija uputila jer kako se navodi, ova saradnja može da doprinese unapređenju regoionalnog razvoja Bačke. RRAB je osnovana 2010. godine , a čine je 13 lokalnih samouprava sa teritorije Bačke , tri privredna društva i dva udruženja, dok je prevashodni cilj […]

Pročitaj još