Sanja Ožegović: SEĆANJA

Moj deda Josip je imao jednu želju koja mu se nije ispunila za života. Patio je, onako odistinski, zato što nema muškog potomka. Nije dočekao ni da mu se rodi muško unuče, ali je zato imao mene. Malo nabusito stvorenje, nemirno i pričljivo. Uvek raspoloženo da mu se “popne na vrh glave”. Sa svakog putovanja […]

Pročitaj još