РАДИОНИЦА ХОРН – НАЈСТАРИЈА У УГАРСKОЈ И ЈУГОСЛАВИЈИ

Традиција занатске продукције музичких инструмената у Апатину је веомадуга и богата, а њендруги (поред израдеоргуља), значајан сегмент, представља производња дувачких инструмената. Прву радионицу овога типа формирао је, 1836.године, Франц Хорн, који је након изученог токарског заната, у Немачкој стекао потребну стручну квалификацију за иницијалну производњу дувачких инструмената у Апатину. Од те почетне фазе овај занатски […]

Pročitaj još