OPŠTINI APATIN ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA IZRADU PRETHODNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MEĐUNARODNU LUKU APATIN

Opština Apatin je u maju ove godine konkurisala putem prijave projektnog predloga na Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za izradu dokumenta: Idejno rešenje projekta međunarodne javne luke Apatin sa prethodnom studijom opravdanosti izgradnje u okviru logističkog centra. Izrada ovog dokumenta neophodna je opštini Apatin da […]

Pročitaj još