ODRŽANA 11. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Opštinsko veće opštine Apatin je na današnjoj , 11.sednici utvrdilo predlog rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu. Na teritoriji opštine Apatin postoje četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu i one se razlikuju po komunalnoj opremljenosti, javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Apatin, […]

Pročitaj još

ODRŽANA 8.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Članovi Opštinskog veća su na današnoj sednici utvrdili predlog Odluke o dodeli nagrade opštine Apatin “24 oktobar“ za 2016. godinu.Prema ovoj odluci ovo priznanje će dobiti pet istaknutih pojedinaca i institucija sa teritorije Opštine Apatin, a oni su poljoprivredni proizvođač Atila Tumbas iz Kupusine, košarkaš Goran Vezmar, vanredni profesor na PMF dr. Vladimir Marković, stručni […]

Pročitaj još

SUTRA 7. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Sutra u maloj sali opštine Apatin sa početkom od 9 sati održaćese 7. sednica opštnskog veća na kojoj će se naći 19 tačaka dnevnog reda među kojima su utvrđivanje predloga Odluke o dodeli nagrade “24. oktobar” opštine Apatin, kao i utvrđivanje Odluke o stipendiranju studenata. DNEVNI RED 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sednice Opštinskog veća […]

Pročitaj još

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Opštinsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo odluku o završnom računu budžeta za prošlu godinu a članovima veća je dostavljen i izveštaj revizora koji nije imao značajnijih primedbi na materijal.Izneto je nekoliko predloga i mišljenja, istaknuto je da je potrebno izvršiti odredjene izmene u načinu rada od evidentiranja učešća u kapitalu javnih preduzeća i ustanova, […]

Pročitaj još

ZA SUTRA ZAKAZANA 13. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

U Plavoj sali Skupštine opštine Apatin sutra (ponedeljak) će se održati 13. sednica Opštinskog veća opštine Apatin, a početak je zakazan za 9 sati. Glavna tačka dnevnog reda biće utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju Slobodne zone “Apatin” u Apatinu, utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena “Apatin” u nazivu Slobodne zone “Apatin” u […]

Pročitaj još

ZA PETAK, 7. JUN, ZAKAZANA 11. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

U petak, 7. juna, u Plavoj sali Skupštine opštine Apatin, sa početkom u 9 sati, održaće se 11. sednica Opštinskog veća opštine Apatin. Za sednicu je predložen dnevni red od 12 tačaka. Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se rasprave o uslovima držanja domaćih životinja na teritoriji opštine, a govoriće se i o raspisivanju […]

Pročitaj još