ODRŽANA 39. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanje Zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, utvrđen je Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu, kao i o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. U nastavku sednice, usvojen je Predloga Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine […]

Pročitaj još