ODRŽANA 38. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, usvojeni su svi predlozi Odluka i Rešenja koja su podnela privatna lica: za pokretanje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin u ulici Dimitrija Tucovića u Apatinu, davanja u zakup građevinskog zemljišta, pokretanja postupka otuđenja građevinske parcele u k.o. Kupusina, saglasnost za postavljanje stambenog objekata na […]

Pročitaj još