OMBUDSMAN O NASILJU U PORODICI

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman već devet godina od nadležnih institucija na teritoriji AP Vojvodine prikuplja podatke o nasilju u porodici. Polazeći od toga da nasilje u porodici predstavlja jedan od najgrubljih vidova kršenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici najviše trpe […]

Pročitaj još