ZORAN M. MANDIĆ NA SLOVAČKOM

U dvobroj slovačkog književnog časopisa ROMBOID (br.7-8, septembar 2016.) koji izlazi u Bratislavi, pod uredničkim nadzorom Stanislave Repar, objavljene su dve kratke priče (Tačka i Majka) Zorana M. Mandića. Mandić je objavljen u bloku zastupljenih srpskih autora, a među kojima su: Ivo Andrić. Vasko Popa, Aleksandar Tišma, Miodrag Pavlović, Jovica Aćin, Zdravko Krstanović, Milenko Pajić, […]

Pročitaj još