USPOSTAVLJANJE UNESCO PREKOGRANIČNOG REZERVATA BIOSFERE “MURA – DRAVA – DUNAV”

Na sastanku predstavnika opština Apatin i Bačka Palanka, kao i predstavnika Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Svetskog fonda za prirodu WWF, održanom u Somboru, razgovaralo se o uspostavljanju saradnje i definisanju zajedničkih interesa i potreba interesnih grupa u uspostavljanju UNESCO prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav”. Dr Biljana Panjković iz Zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine […]

Pročitaj još