ФОРМИРАН МОБИЛНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ОПШТИНИ АПАТИН

Решењем општинског Већа општине Апатин образован је Мобилни тим за инклузију Рома у општини Апатин, са циљем унапређења социјалне инклузије Рома и Ромкиња и јачања националних механизама социјалне инклузије ромске националне мањине. Мобилни тим има задатак да учествује у изради стратешких докумената и планова и да покреће, прати и спроводи иницијативе које су од значаја […]

Pročitaj još