“(IS)KORAK U SIGURNOST”

Centar za socijalni rad Apatin u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju sprovodi projekat ,,(IS)korak u sigurnost” čiji je osnovni cilj pružanje podrške, saveta i usmerenja pre svega žrtvama porodičnog nasilja. Savetodavno-terapijski rad sprovodiće se usvim naseljenim mestima opštine Apatin od strane edukovanih stručnih radnika: pravnika, psihologa i socijalnog radnika. Kroz […]

Pročitaj još