УРЕДНИ УЗОРЦИ ВОДЕ НА СВИМ КУПАЛИШТИМА

На основу најновије анализе воде са апатинских купалишта, Завод за јавно здравље Сомбор је констатовао да анализирани узорци површинске воде ОДГОВАРАЈУ захтевима Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл.гласник РС бр. 74/2011 и Уредбе о границним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама […]

Pročitaj još