DRUGA APATINSKA OPŠTINSKA KUĆA

Kao posledica očekivane katastrofalne poplave (usledila 1795. godine), koja je u potpunosti devastirala veliki deo grada sa nekadašnjim urbanim jezgrom, na severoistočnoj periferiji naselja je, krajem 18. veka, otpočela nova faza urbanog razvoja Apatina, tj. započeo je proces formiranja njegovog novog dela, kojeg karakteriše pravilna ortogonalna ulična mreža, sa građevinskim objektima različitih stilskih izraza. U […]

Pročitaj još