GASI SE APATINSKA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

Opštinsko veće opštine Apatin donelo je odluku o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećem za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam, “JP Direkcija za izgradnju Apatin”. Posle osamnaest godina, apatinska Direkcija za izgradnju prestala je da postoji. Sva prava i obaveze ovom odlukom prelaze na osnivača, opštinu Apatin ali i osam zaposlenih koji u narednom periodu trebaju […]

Pročitaj još