JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI

Na javnom pozivu pravo učešća imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda i imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a koja se prijave na javni poziv od […]

Pročitaj još