BAČKO PODUNAVLJE U SVETSKOM LISTU REZERVATA, NAGRADA ZA HVATANJE JESETRE

Međunarodni koordinacioni savet Unesko programa Čovek i biosfera, na ovogodišnjem zasedanju u Parizu odlučio je da rezervat biosfere Bačko Podunavlje bude upisan u Svetsku listu rezervata biosfere, što je bio povod da na Dan dunava, ljudi koji su radili na nominaciji iz Pokrajainskog zavoda za zaštitu prirode i Svetskog fonda za prirodu (WWF) upoznaju lokalno […]

Pročitaj još