ШУМСКА УПРАВА АПАТИН СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ЗИМУ! ХРАНА ЗА ДИВЉАЧ СПРЕМНА

Гајење, заштита и брига о фондовима дивљачи и осталим заштићеним врстама стална је активност апатинских шумара и ловочувара. Сваке године се планира и реализује сопствена пољопривредна производња хране за дивљач, управо како би ова активност била континуирана. Прихрана дивљачи је обавезна газдинска мера у зимском периоду, посебно у случају велике количине снежних падавина и дужег […]

Pročitaj još