ПРВА ЗАНАТСКА ИЗЛОЖБА У АПАТИНУ

С обзиром на привредну улогу и изузетан значај апатинског занатства, у оквиру занатског удружења је предузиман читав низ активности и мера у циљу популаризације, унапређења и развоја занатске делатности у граду. Са овим основним мотивом, организована је Прва занатска изложба у Апатину. Ова величанствена и изузетна привредна манифестација, најефектнија промоција апатинске занатске делатности (прва овакве […]

Pročitaj još