SVE JE VIŠE PACIJENATA KOJI ČEKAJU RADIOLOŠKA ZRAČENJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Liste čekanja na radiološka zračenja uglavnom se razlikuju u celoj Srbiji, a jedan od razloga velikih lista čekanja jeste to što se pacijenti često na zračenje šalju bez potrebe. Problem leži i u malom broju aparata, koji su uglavnom zastareli ili izrabljeni, što utiče na kvalitet rada.

Zbog malog broja aparata u Vojvodini, pogotovo za magnetnu rezonancu, pacijenti čekaju na pregled od 6 do 9 meseci. U privatnim klinikama ti pregledi su skupi, pa se ljudi najčešće opredeljuju za listu čekanja. Malo je i CT aparata, a oni koji su u funkciji, dosta su izrabljeni.

U Kliničkom Centru Vojvodine se na jednom CT aparatu odradi po 60 do 70 pacijenata na dan. Problem leži u tome što se veliki broj pacijenata šalje na pregled bespotrebno, a pacijenti nemaju uvid u štetnost zračenja koje aparati ispoljavaju, naročito skener i mamograf, navode u Udruženju tehničara nuklearne medicine Srbije.

U regionu su slični problemi kada je u pitanju ta oblast medicine, potvrđeno je na skupu strukovnih medicinskih radiologa koji je za vikend održan u Novom Sadu. Upotreba aparata bi mogla da se smanji kada se pacijenti ne bi slali odmah na radilogiju, pa se onda vraćali ordinirajućim lekarima. Na pitanje pacijenta zašto se njemu ne bi uradio neki od radiloških pregleda, ako se radi svakom, lekar treba da da obrazloženje pacijentu, a ne da ga ipak pošalje na zračenje, čime bi se smanjila lista čekanja.