SVE ČEŠĆI SLUČAJEVI VRŠNJAČKOG NASILJA

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Svedoci smo porasta vršnjačkog nasilja u našem društvu, a tome u prilog idu i rezultati brojnih istraživanja koja su sprovodena na tu temu. Rezultati istraživanja pokazuju da je nasilja sve više i da su njegovi oblici ispoljavanja sve suroviji, bilo da je u pitanju fizičko, verbalno, psihološko.

Pojavu vršnjačkog nasilja možemo posmatrati kao odraz celokupne situacije u našem društvu, a uzroci te pojave su brojni, više o ovoj temi za radio Dunav rekla je Izabela Rašković, psiholog.

-Kao posledica dugotrajnih kriza urušen nam je sistem vrednosti, delikventno ponašanje i kriminal se ne sankcionišu na adekvatan način, mediji promovišu “negativne heroje” sa kojima se mladi poistovećuju, škola je izgubila ugled, a ta opšta situacija u društvu je uticala i na porodicu i na porodične odnose , koji su ključni faktor u vaspitanju deteta i pojavi nasilnog ponašanja. Deca koja odrastaju u nasilnoj atmosferi, (bilo da su sami žrtve nasilja ili da prisustvuju porodičnom nasilju), kao i deca kojima se ne posvećuje pažnja i ne pruža podrška će biti skloniji da u svom ponašanju kasnije ispolje nasilje.- izjavila je Izabela.

Vaspitni stil roditelja je takođe veoma bitan i koliko nije dobro kruto, pretežno kažnjavajuće vaspitanje, toliko nije dobro ni previše popustljivo vaspitanje koje decu ne uči na postojanje granica. Kao bitan faktor koji doprinosi pojavi nasilja na starijim uzrastima se javlja i socijalno okruženje odnosno društvo vršnjaka i njihov pritisak.