СУТРА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA VESTI

Трећа седница Скупштине општине Апатин биће одржана 23. октобра 2020. године од 9 часова у великој сали локалне самоураве. Дневни ред има чак 42 тачаке:

1.Предлог Одлуке о додели награде “24. октобар“ за 2020. годину

2.Предлог Одлуке о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин

3.Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2019. години – предлог Закључка

4.Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину у општини Апатин

5.Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште – део кат. парц. бр. 2472 к.о. Апатин, ул. Дунавска, у Блоку 10

6.Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин, грађевинско земљиште на кат. парц. бр.1626 к.о. Апатин у блоку бр. 34 у Апатину, ул. Јуке Колака

7.Предлог Решења о отуђењу из јавне својине грађевинско земљиште ради озакоњења и исправке граница суседних парцела и преноси у својину Срдић Зорана и Кристине

8.Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица

9.Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица

10.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

11.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

12.Предлог Решења о разрешењу Комисије за планове

13.Предлог Решења о именовању Комисије за планове

14.Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Општинског културног центра Апатин

15.Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

16.Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад Апатин

17.Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Апатин

18.Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Установе за стручно оспособљавање одраслих

19.Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Општинског културног центра Апатин

20.Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

21.Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад Апатин

22.Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Апатин

23.Предлог Решења о именовању Управног одбора Установе за стручно оспособљавање одраслих

24.Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин

25.Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

26.Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин

27.Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

28.Предлог Решења о разрешењу Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

29.Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

30.Предлог Решења о измени решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у катастарској општини Сонта

31.Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин за 2019. годину, са извештајем овлашћеног ревизора – предлог Закључка

32.Разматрање Предлога Правилника о раду јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ – предлог Закључка

33.Разматрање Извештаја о раду Tуристичке организације Апатин са финансијским извештајем за 2019.годину и Плана рада Туристичке организације са финансијским планом за 2020.годину – предлог Закључка

34.Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2019.годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2020. годину – предлог Закључка

35.Разматрање Извештаја о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за 2019.годину и Програма рада Општинског културног центра са финансијским планом за 2020. годину – предлог Закључка

36.Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2019.годину и Плана рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским планом за 2020. годину – предлог Закључка

37.Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину,Финансијски план Месне заједнице за 2020. годину – предлог Закључка

38.Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2019. годину и Плана рада са Финансијским планом Месне заједнице Пригревица за 2020. годину – предлог Закључка

39.Разматрање Извештаја о раду и пословању Месне зaједнице Сонта са финансијском извештајем за 2019.годину, Плана рада и Финансијску план за 2020. годину – предлог Закључка

40.Разматрање Извештаја о раду Месне заједница Купусина са финансијским извештајем за 2019. годину, предлога плана рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за 2020.годину – предлог Закључка

41.Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Свилојево са финансијским извештајем за 2019. годину и Плана рада Месне заједнице Свилојево са финансијским планом за 2020. годину – предлог Закључка

42.Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за радну 2019/2020. годину, као и Годишњег плана рада установе за школску 2020/2021. годину – предлог Закључка

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.