SUTRA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Za ponedeljak, 31. oktobar 2016. godine, sa početkom u 9 sati, zakazana je 9. sednica Opštinskog veća opštine Apatin.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,
 2.  Utvrđivanje predloga odluke o dodeljivanju isključivog prava JKP „Naš Dom“Apatin za obavljanje delatnosti na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,
 3. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ sa sedištem u Apatinu,
 4. Utvrđivanje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu,
 5. Utvrđivanje predloga odluke o davanju naziva ulice u urbanističkom Bloku 61 u Apatinu,
 6. Utvrđivanje predloga odluke o izmenama odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin,
 7. Utvrđivanje predloga zaključka o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2016.godinu, za period januar – septembar 2016.godine,
 8. Predlog zaključka o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve,
 9. Utvrđivanje predloga zaključka o davanju JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin na privremeno korišćenje pokretnih i nepokretnih stvari koje se nalaze u poslovnim objektima u ulici Dunavska bb,
 10. Predlog zaključka o davanju saglasnosti Kulturnom centru Apatin za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja tri skulpture u Apatinu,
 11. Predlog zaključka o davanju saglasnosti Marijani Ajduković iz Apatina za proširenje postojećeg privremenog montažnog objekta (cvećara) u Apatinu,
 12. Predlog rešenja o odbijanju prigovora Tanje Mirić iz Apatina na zaključak Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove,
 13. Predlog rešenja o odbijanju prigovora Staše Mirić iz Apatina na zaključak Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove,
 14. Predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora,
 15. Razno.