СУТРА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN DRUŠTVO VESTI

Деветнаеста седница Скупштине општине Апатин ће бити одржана сутра, 20. јуна 2022. године од 10 часова у Великој сали зграде Локалне самоуправе, а дневни ред има 22 тачке. Одборници ће разматрати:

Предлог Одлуке завршном рачуну буџета општине Апатин за 2021. годину.

Разматрање Збирног годишњег извештаја о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар – децембар 2021. године.

Разматрање Споразума о уступању обављања послова саобраћајне инспекције.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Решења о враћању утрина и пашњака Месној заједници Свилојево на коришћење.

Разматрање предлога Анекса уговора закљученог између општине Апатин и доо „Бионекс“ Апатин.

Разматрање Локалног Акционог плана за родну равноправност општине Апатин за период 2022-2025 године.

Разматрање Програма располагања грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Апатин за 2022. годину.

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта које се налази у Блоку 68, у ул. Његошева у Апатину, непосредном погодбом, ради озакоњења објекта.

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта које се налази у Блоку 78, у ул. Милоша Растовића у Апатину, непосредном погодбом, ради озакоњења објекта.

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта које се налази у Блоку 46 у ул. Стевана Сремца, непосредном погодбом ради измене граница суседних кат. парцела 1846/24 и 1846/27 к.о. Апатин.

Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Апатин.

Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Апатин.

Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица.

Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица.

Предлог Решења о разрешењу чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине и путну делатност.

Предлог Решења о именовању чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине и путну делатност.

Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за планове.

Предлог Решења о именовању чланова Комисије за планове.

Разматрање Одлуке о измени и допуни Статута јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин.

Разматрање Других Измена и допуна Статута предшколске установе „Пчелица“ Апатин.

Разматрање Годишњег извештаја о пословању јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2021. годину са извештајем независног ревизора.

Разматрање Програма рада доо за управљање слободном зоном „Апатин“, Апатин са финансијским планом за 2022. годину.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.