STOTINE ŠAKALA HARA APATINSKIM LOVIŠTIMA, SVE ČEŠĆI SUSRETI SA LJUDIMA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Na području apatinske opštine samo ove godine registrovane su desetine slučajeva u kojoj su građani prijavili susret sa šakalom. Situacija je najozbiljnija na vikenda naseljima Budžak, Vagoni i Kučka , koji se nalaze u neposrednoj blizini lovište “Kozara“, iz kojeg prema rečima vikendaša ovaj predator svakodnevno izlazi u lov i potragu za hranom.Reč je o divljim životinjama iz porodice pasa, koje su malo veće od lisice, a manje od vuka.

Prvi susret sa ovom vrstom je zabeležen 2001 godine, za vreme lova u rezervatu Gornje Podunavlje kod Bačkog Monoštora.Odstreljena jedinka je bila obeležena GPS ogrlicom i za nju je naknadno utvrđeno da je puštena u Gemencu u Mađarskoj te da je deo evropskog programa vraćanja istrebljenih vrsta na ove terene.

Kako su nam rekli u Lovačkom udruženju Fazan, za samo deset godina, populacija šakala se popela na preko 400 jedinki.

-Pre deset godina kada se pojavio, nismo ni sanjali u kojem će se broju razmnožiti.Nije imao prirodnog neprijatelja a pronašao je brojne  vrste pogodne za ishranu, poput zeca, fazana, srne i divlje svinje, kaže Radovan Damjanović dugogodišnji lovočuvar, koji ih svakodnevno viđa obavljajući svoj posao.

On je izjavio da je prema proceni lovačkog udruženja populacija od preko 400 šakala , totalno opustošila lovišta u okolini Apatina.

– Zečeva više nema a i fazani su u smanjenom broju.Primetili smo još jednu promenu za koju smatramo da je šakal odgovoran.Divlje svinje su ranije odvojeno podizale legla sa prasićima, a danas se okupljaju u čoporu od više krmača kako bi sačuvale potomstvo od napada ovog predatora, kaže Damjanović.

Iz šumske uprave Apatin potvrđuju priče sa terena.Iako nemaju preciznu procenu o broju šakala smatraju da je ona u velikom porastu te da nanosi ozbiljnu šetu.

-Imamo obavezu da uklonimo 3 jedinke mesečno, i mislimo da to ni blizu nije dovoljno.Svaki primerak se nakon toga evidentira, i šalje na analizu.U njegovom želucu pronalaze se ostaci brojnih životinja što je dokaz da ovaj predator ima uticaj na vrste poput zeca koji je pred istrebljenjem, kažu u šumskoj upravi.

Šakali love u čoporima od pet-šest pa i više jedinki, podižu legla do 10 mladunaca, požvrtvovani su roditelji i imaju jasno podeljene uloge u čoporu.Pored zečeva i fazana plen su im i lisice koje često izbacuju iz njihovih jazbina.Ukoliko primete bilo kakvu neobičnu promenu u okruženju ne izlaze na čistinu , obično se čuju uveče, posle 21 časa.

Sumska uprava, vojvodina sume