„SREĆA I RADOST“ IZLOŽBA RADOVA KORISNIKA DNEVNOG BORAVKA

APATIN DRUŠTVO KULTURA VESTI

Druga samostalna izložba radova korisnika Dnevnog boravka za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koja će biti otvorena 15. aprila 2016. godine u 19 sati,  priređuje se da bi javnosti predočila najvažnije aktivnosti. Te aktivnosti su programski osmišljene da bi se sačuvao potencijal korisnika kroz različite radno okupacione programe, kao što su psihološke radionice, sportsko rekreativne aktivnosti, organizovanje prigodnih i kulturnih sadržaja i omogućavanje korisnicima da prisustvuju raznim događajima u lokalnoj zajednici. Pored dokumetarnih fotografija o ovim aktivnstima na izložbi ce biti radovi izvedenih u raznim slikarskim tehnikama i u različitim materijalima u kojima se uočavaju pojedinačni autentični rukopis korisnika Dnevnog boravka.
Usluga Dnevnog boravka se realizuje uz stručnu pomoć Centra za socijalni rad a značajna sredstva izdvaja lokalna samouprava.

Izložba traje do 27. aprila