SOMBORSKA BOLNICA DOBILA NOVI RESPIRATOR

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Sredstvima opredeljenim za kupovinu novog aparata od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, po Javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2017. godini, Opšta bolnica “Dr Radivoj Simonović” je dobila nov aparat za mehaničku ventilaciju – Respirator „Evita V300, 8420400“ proizvođača „Drager“.

Respirator je Odeljenju za anesteziju sa reanimatologijom i intenzivnu terapiju Opšte bolnice “Dr Radivoj Simonović” Sombor isporučen u utorak, 13. februara 2018. godine, pa nabavkom novog aparata Odeljenje sa 15 bolničkih postelja sada raspolaže sa ukupno 4 respiratora, čime je omogućen nesmetan rad i bolji uslovi kako za pacijente, tako i za zaposlene.

Na Odeljenju za anesteziju sa reanimatologijom i intenzivnu terapiju godišnje se hospitalizuje oko 600 pacijenata koji su najteži bolesnici i koji su životno ugroženi. Ovim pacijentima je neophodno konstantno praćenje vitalnih funkcija i u većini slučajeva mehanička ventilacija kod otežanog disanja, a ovaj respirator se koristi u slučaju kada pacijent ne može samostalno da diše.