SOMBOR ŽELI DA VOJNI AERODROM PRETVORI U PRESTIŽNU VAZDUŠNU LUKU

VESTI

Bivši vojni aerodrom  u Somboru uskoro bi mogao da preraste u prestižnu civilnu vazduhoplovnu luku za saobra}aj najvećih putničkih i teretnih aviona.To je interes grada i regiona, ali je  potrebna  saglasnost Ministarstva odbrane.  Ovaj aerodrom, tvrde u Somboru,  ima sve uslove da postane i alternativni za beogradsku vazdušnu luku “Nikola Tesla”.
-Procenjujemo da bi vrednost roba i usluga buduće civilne vazdušne luke iznosila stotine miliona godišnje, a od poslova na rekonstrukciji, preko zapošljavanja na aerodromskim i pratarećim službama, kroz turizam i druge uslužne delatnosti  i nove investicije koje bi nova vazdušna luka generisala bilo bi moguće uposliti više stotina ljudi – kaže Goran Nonković, kordinator radne grupe.
Svojim geografskim položajem, infrastrukturom i potencijalima regiona već sada je predmet interesovanja mogućih investitora, a nakon 20 godina od prvih koraka sazrela je ideja da aerodrom može da bude prekretnica u razvoju grada i regiona. Smešten je između evropskih koridora 7 i 10, na pola puta između Sombora i apatinske dunavske luke, bescarinskih zona u dva grada, okružen mrežom plovnih kanala sistema DTD sa somborskim pristaništem, dvadesetak kilometara od mostova preko Dunava kod Bezdana i Bogojeva.
– Prostornim planom Republike Srbije, aerodrom je predviđen za obavljanje civilnog međunarodnog  saobraćaja i sada je na nama da te potencijale iskoistimo i valorizujemo, nađemo investiture i pretvorimo ga u vazdušnu luku najviše kategorije za čega postoje svi preduslovi– veli Nonković.
Aerodrom se prostire na 700 hektara, a raspolaže betonskom pistom od  1.800 metara sa mogućnošću produženja do 2.500 metara. Uz rekonstrukciju piste oštećene u NATO bombardovanju, bilo bi omogućeno sletanje transportnih aviona i najprestižnijih putničkih letilica kao što su poslednji modeli “erbasa”   i “boinga”.
-Detaljan urbanistički plan, idejno rešenje i glavni  projekat za rekonstrukciju poletno sletne staze urađeni su još devedesetih godin prošlog veka. Tada je prilika propuštena, a sada je moramo iskoristiti – pojašnjava Nemanja Živadinović, tadašwi direktor Aerodroama Sombor u izgradnji, sada član radne grupe.

-KONAČNO postoji politička volja, kako na lokalu, tako na republičkom nivou da aerodrom preraste u civilni i to moramo iskoristiti kao razvojnu šansu – kaže gradonačelnik Sombora Saša Todorović.