SAOPŠTENJE SAVETA RRA POVODOM PREDSTOJEĆIH IZBORA

APATIN DRUŠTVO POLITIKA SRBIJA VESTI VOJVODINA

Savet RRA od svih emitera u Republici Srbiji očekuje da tokom predstojeće predizborne kampanje postupaju u skladu sa zakonima i opšteobavezujućim uputstvima i striktno poštuju načelo ravnopravne zastupljenosti kandidata u izbornom procesu, kao i pravovremenog i istinitog obaveštavanja javnosti.
Savet će tokom predstojeće predizborne kampanje biti u stalnom zasedanju i reagovaće na svako kršenje propisa. Republička radiodifuzna agencija dostaviće Agenciji za borbu protiv korupcije sve podatke koji su bitni za njen rad i odlučivanje u delu u kojima ta Agencija ima zakonske nadležnosti kontrole emitera.
Savet RRA poziva sve emitere da u slučaju bilo kakvih dilema kontaktiraju RRA kako ne bi došli u situaciju da svoje uredničke odluke pravdaju pogrešnim tumačenjem bilo kog pravnog akta.
U cilju što manjeg kršenja normi koje regulišu rad emitera u periodu predizborne kampanje, a na osnovu najčešćih kršenja u ranijim predizbornim kampanjama Savet RRA ovim putem podseća emitere na sledeće obaveze:

  1. Sadržaj u reklamnim porukama (spotovima) i plaćenim terminima, mora biti istinit i proverljiv od strane nadležnih državnih organa.
  2. Dozvoljeno je koristiti isključivo javne audio-vizuelne snimke.
  3. Zabranjeno je koristiti tajne snimke, neprihvatljive simbole i sl.
  4. Zabranjeno je koristiti ime, lik, glas ili delo onih lica koja nisu učesnici izbornog procesa bez njihove saglasnosti.
  5. Nije dozvoljeno iznositi podatke ili optužbe o bilo kojim licima osim ukoliko ti podaci nisu javno dostupni od strane nadležnih državnih organa.
  6. Zabranjeno je koristiti navode iz istražnog postupka koji se vodio protiv nekog lica, ukoliko je to lice pravosnažno oslobođeno, odbijena optužba ili postupak obustavljen.
  7. Nije dozvoljeno emitovati sadržaje kojima bi mogla da se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog različite političke opredeljenosti uključujući sadržaje kojima se vređaju čast, ugled i privatnost građana, posebno onih koji nisu direktni učesnici izbornog procesa.
  8. Nije dozvoljeno manipulisanje izjavama, saopštenjima i slično sadržajima sa ciljem promene njihovog osnovnog smisla (maliciozne montaže, zlonamerno skraćivanje ili uklanjanje ključnih delova sadržaja i sl.) što predstavlja povredu načela istinitosti, potpunosti i određenosti oglasne poruke.

Savet traži od emitera da striktno i bez izuzetka primenjuju Zakon o oglašavanju, a da u slučaju bilo kakve nedoumice o mogućem kršenju emitovanjem nekog spota, imaju mogućnost da se obrate Savetu RRA i zatraže tumačenje. Savet će u ovakvim slučajevim na zahtev emitera odgovoriti u roku koji neće biti duži od 24 sata.
Savet upućuje emitere da sa dužnom pažnjom analiziraju i striktno primenjuju Zakon o oglašavanju, koji između ostalog zabranjuje oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge. U članu 33. navedena je izričita norma da je zabranjeno oglašavanje korišćenjem ugleda ili oglasne poruke drugog lica, bez njegovog odobrenja. Ova norma dodatno je razrađena u članu 44. koji glasi: “Ako oglasna poruka sadrži ime, lični podatak, lični zapis, zapis lika – fotografski, crtani, filmski, video i digitalni zapis, zapis glasa i izgovorene reči – magnetofonski, gramofonski i digitalni zapis, pisani zapis – pismo, dnevnik, zabelešku i digitalni zapis (u daljem tekstu: lično dobro), na osnovu kojih se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, oglasna poruka se ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi. “
Saveta RRA podseća emitere da u skladu sa članom 38. Zakona o javnom informisanju i članom 21. Zakona o radiodifuziji mogu da odbiju da emituju reklamne poruke ili emisije ukoliko se njima vređaju čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji i očekuje od emitera da sa posebnom uredničkom pažnjom pre emitovanja pregledaju sve sadržaje i postupe u skladu sa zakonom štiteći na taj način građane Srbije od sadržaja koje zakoni zabranjuju.
Na isti način na koji od emitera očekuje da obezbede ravnopravnost svih učesnika izbornog procesa, Savet očekuje i od učesnika izbornog procesa uzdržavanje od svakog uticaja na uređivačku politiku medija.
Savet RRA naglašava da emiteri i u periodu predizbornih aktivnosti imaju potpunu slobodu, ali i obavezu praćenja rada državnih organa u meri u kojoj to odgovara uređivačkoj koncepciji njihovih informativnih programa, kao i mogućnostima njihove produkcije.
Mada Savet RRA nema ovlašćenja da se meša u cenovnu politiku medija, na osnovu iskustva iz ranijih izbornih procesa Savet preporučuje svim elektronskim medijima da vode računa da previsokim cenama oglasnog prostora ne onemoguće jedan deo učesnika izbora da zakupe reklamne termine, jer bi time mogli da naruše ravnopravnost izbornog procesa čime bi u tom slučaju zloupotrebili nacionalni resurs koji im je dodeljen na korišćenje. Savet istovremeno očekuje da učesnici izbornog procesa ravnomerno rasporede oglašavanje na nacionalne, regionalne i lokalne emitere.
Savet ovom prilikom još jednom izražava žaljenje što Narodna Skupština Republike Srbije nije formirala Nadzorni odbor, koji po Zakonu o izboru narodnih poslanika ima značajna ovlašćenje u odnosu na medije, a koja nisu na raspolaganju Republičkoj radiodifuznoj agenciji i Savetu.

Savet RRA

OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO:OVDE9860-opste_obavezujuce_uputstvo_radio_i_televizijskim_stanicama_emiterima_u_predizbornoj_kampanji_za_lokalne

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *