САОПШТЕЊЕ ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ВЕЗАНО ЗА СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ

APATIN DRUŠTVO VESTI

Обраћамо вам се овим путем, у име Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Апатина, као и њених запослених, а везано за трагедију која се догодила у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду, те последица овог догађаја које погађају све школе у Србији, као и нашу школу.

Наиме, током ове недеље, Школи и њеним запосленима су упућена бројна питања родитеља везана за стање безбедности ученика и мерама које школа предузима. Такође су на рачун безбедности ученика и предузетих мера, од стране појединаца изношене непроверене и неутемељене тврдње, а у појединим случајевима су и свесно проношене различите дезинформације путем друштвених мрежа, вибер група и сл.,везано за безбедност ученика у школи, што за последицу има ширење панике међуродитељима и ученицима.

Школу похађа 1100 ученика и ширење панике и дезинформација нетрпељивости из било ког 

разлога има за последицу управо угрожавање безбедности ученика, што неће бити толерисано. 

Ширење панике и дезинформација такође има за последицу непотребно губљење драгоценог времена и ресурса који би иначе били употребљени на отклањање реалних извора опасности ( уколико настану) по безбедност деце када таква ситација настане.

Из тог разлога, овим путем се обраћамо свим грађанима Апатина, са посебним нагласком на ученике и родитеље ученика, везано за најчешће постављана питања у вези рада Школе, безбедности ученика и безбедносних процедура:

• Релевантне информације везане за безбедност ученика сваки родитељ, као учесник у систему обраовања, може да добије непосредно у Школи. Немојте се информисати на друштвеним мрежама и сл. с обзиром да у мору информација које тамо круже има и доста нетачних.

• Приликом уласка у Школу, лица која нису запослена у њој су у обавези да се претходно најаве и на службеном улазу покажу на увид исправу којом се може утврдити његов идентитет (лична карта, возачка дозвола, пасош и сл.). Ова мера се предузима из разумљивих безбедносних разлога заштите ученика, а не са циљем да се спречи долазак родитеља у Школу.

• Свим запосленима у Школи је наложено да обрате појачану пажњу на случајеве настанка потенцијалне опасности по безбедност ученика и да без одлагања реагују, што без изузетка и чине.

• У случајевима када је постојала назнака да би безбедност ученика могла бити угрожена, Школа је реаговала без одлагања. То подразумева укључивање родитеља, педагошко-психолошке службе школе и одељенског старешине (у случајевима када су актери ученици), Центра за социјални рад (с обзиром да је потребно предузимати поједине радње које излазе ван делокруга школе), а у сваком случају без изузетка и Министарство унутрашњих послова. Све радње које школа предузима у случајевима опасности по безбедност ученика, спроводе се у сарадњи и координацији са њима.

• Министарство унутрашњих послова тесно сарађује са свим школама па и нашом. За све време боравка ученика у Школи, поред школског полицајца у школу је опредељен још један полицијски службеник који борави у школи док су ученици у њој. Дакле, у сваком моменту у школи се налази полиција, и полиција је ангажована у сваком случају када је постојала макар и најмања назнака да безбедност ученика може бити доведена у питање.

• Све школе, па и наша, у свом раду подлеже Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, што значи да чак и лица која нису родитељи имају право да захтевају информације о раду школе, и да им те информације буду дате, и нема потребе да се грађани воде претпоставкама или непровереним информацијама.

• Закон о заштити података о личности не дозвољава да буду објављивана имена или лични подаци деце (у овим случајевима ученика који су укључени у горе описане процедуре), и такав захтев немојте ни да постављате јер му законски не сме бити удовољено, нити је било ком грађанину дозвољено да такве податке објављује уколико их поседује. Дакле, када лице тражи такве податке од школе и буде одбијено, не ради се о заташкавању или игнорисању, већ о законској обавези заштите права детета. Овим путем уједно апелујем на родитеље да не објављују имена или податке на основу којих би се утврдио идентитет туђег детета на друштвеним мрежама и слично, јер ће таква лица бити процесуирана без одлагања, а такође могу бити и тужени у грађанској парници ради накнаде штете коју су таквом објавом проузроковала детету.

Трагични догађај је погодио целу земљу и свима јасно ставио до знања да заштита наше деце мора бити приоритет. Сва средства која су нам на располагању и све мере за заштиту ученика у нашој школи су предузете. Нема потребе за додатним подизањем тензија, стварање страха код ученика и слично, јер то може бити само контрапродуктивно по развој личности детета, али исто тако и приликом предузимања мера заштите од стране институција које их спроводе.

Избегавајте сензационалистичке вести, емисије и друге садржаје које садрже насиље, а време проведено на друштвеним мрежама преусмерите на заједничке активности и рад са децом.

 Директор

 Јасна Павићевић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *