RGZ-KATASTAR APATIN OD UTORKA U ŠTRAJKU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Republički geodetski zavod – katastar Apatin je izdao saopštenje i obaveštenje javnosti o stupanju u štrajk. Razlog ovakve odluke sindikata zapolenih Republičkog geodetskog zavoda jeste primena zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kao i Predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu državnih organa.

Sindikat smatra da se ovakvim odlukama direktno ukida više od 50 službi za katastara i to u najmanjim i najnerazvijenijim opštinama, gde se građanima i lokalnim samoupravama ograničava pravio i dostupnost korišćenja podataka koji su upisani u katastru kao javnom registru. Smanjenje broja zaposlenih za 123, ukidanje 450 nepopunjenih radnih mesta i raskid ugovora sa više od 700 lica koja su angažovana po osnovu ugovora o delu, dovodi do nemogućnosti izvršavanja postojećih poslova u RGZ-u.

U cilju izražavanja nezadovoljstva ovakvim merama Vlade i odnosom Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu prema RGZ-u, reprezentativni sindikati su na preporuku zbora zaposlenih doneli Odluku o stupanju u štrajku svim organizacionim jedinicama Rebubličkog geodetskog zavoda. Početak strajka je u utorak 15. decembra 2015. godine u 7 sati.

Iz RGZ-a obaveštavaju građane , korisnike usluga da će u vreme štrajka doći do zastoja u funkcionisanju redovnih aktivnosti katastra. U tom kontekstu apeluju na razumevanje i podršku javnosti. Predstavnici sindikata se nadaju da će nadležne institucije u razumnom roku prihvatiti njihove zahteve i uz svu argumentaciju koju su im dostavili ispraviti odluke koje su dovele do ove situacije i blokade rada Zavoda.