PROTEST ZBOG ZABRANE RIBOLOVA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Udruženja sportskih ribolovaca Zapadnobačkog okruga protestuju što je na na nekih oko pet kilometara zabranjen sportski ribolov. Na debati kojom je presedavao predsednik opštine Milan Škrbić prisustvovalo je oko pedesetak ribolovaca, predstavnici upravljača vodoma „Vojvodinašuma“, kao i Pridrodno.matematičkog fakulteta iz Novog Sada, koji je angažovan kao stručni konsultant „Vojvodinašuma“.
Naime, na Dunavu na potezu 1.400-1.395 kilometru , je trajno zabranjen ribolov, jer se tu nalaze mrestilišta, prirodna plodišta riba što bi trebalo zaštiti i zabranom ribolova a sve po zakonu donesenom pre tri godine, navodili su predstavnici upravljača. Sportski ribolovci, pak smatraju, da je ova odluka nepravilna, te da se taj deo leve obale Dunava, može smatrati zaštićenim ali ne i da nosi trajnu zabranu. -Taj potez ne ide samo na štetu sportskih ribolovaca već uopšte na strategiju razvoja turizma Apatina, koji se oslanja i na riblov, kao tradicionalnu granu koja je u Apatinu, poznata već vekovima. Zbog toga je predsednik opštine Škrbić, podržavajući sportske ribolovce, najavio skori sastanak u nadležnom Pokrajinskom sekretarijatu, kako bi se ova odluka na neki način izmenila. Da je turizam u Apatinu ovom odlukom ugrožen govorili su i predstavnici JP Marina i pristan kao i Turističke organizacije navodeći šta sve ovakav potez može da naškodi razvoju grada. Sami sportski ribolovci osudile su ponašanje „Vojvodinašuma“ jer smatraju da nije i da nema dvosmerne komunikacije između njih i ovog javnog preduzeća navodeći brojne primere unazad godinama gde su odluke bez elementarnih konultacija donošene jednostrano. U „Vojvodinašumama“ smatraju da su ribolovci mogli da reaguju u procesu donošenja zakona, a da do izmena možda može doći, tek posle monitoringa, koji se obavlja svake tri godine, a iduće je novi. Takođe, su ribolovci tvrdili da imaju podršku merodavnih instiucija za zaštitiu prirode kao što je WWF. Naveli su da se deo Dunava gde je zabrana, kao što su Limani, Mišvald, oslanja na obod grada, pristupačan i onima koji nemaju čamce, a taj deo je zanimljiv ne samo pecarošima već svim ljubiteljima prirode. Osim toga pitali su se kako se tu planira luka a ne može sportski ribolov. Rečju, u odnosu na ribolov nije li luka veća šteta po riblja plodišta od ribolova. Osim toga sportski ribolovci su tražili da im se obajsni gde je još takva zabrana doneta na celom toku Dunava. Skupu nisu prisustvovali privredni ribari.
Na kraju skupa je zaključeno da se neko rešenje mora pronaći a sportski ribolovci su prihvatili zaključke koje je naveo predsednik opštine Škrbić: 1. Zahtev za izmenu i dopunu programa za upravljanje ribarskim područjem, 2. Sprovođenje izmena i dopuna u što kraćem roku 3. Zahtev za primerak analize na osnovu koje je donešena odluka (PRIVREMENA I TRAJNA ZABRANA) 4. Pozdravljanje privremene i periodične zaštite prirodnih ribljih plodišta na pomenutim terenima.
Protest ribolovaca