PREDAVANJE CRVENOG KRSTA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Crveni krst Apatin u saradnji sa polivalentnom službom Doma zdravlja iz  Apatina održao je predavanje za učenike prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola iz Apatina o Prevenciji bolesti zavisnosti sa akcentom na alkoholizam i zloupotrebu marihuane. Osnovni cilj edukacije jeste prevencija i borba protiv bolesti zavisnosti koje sa sobom nose brojne posledice i komplikacije kako medicinske tako i drustveno-socijalne. Predavanju su prisustvovala 242 učenika i tom prilikom su im predstavljene video prezentacije i podeljeni su im edukativni lifleti na ovu temu. Ovu aktivnost Crvenog krsta Apatin su realizovale volenterka Belinda Opačić i Jasmina Kljajić iz polivalentne patronažne službe Doma zdravlja.