PREDAVANJE CRVENOG KRSTA NA TEMU POLNO PRENOSIVIH BOLESTI

APATIN DRUŠTVO VESTI

Crveni krst Apatin je u saradnji sa Polivalentnom patronažnom službom 29. i 30. novembra 2016. godine održao predavanje na temu KONTRACEPCIJA I POLNO PRENOSIVE BOLESTI sa akcentom na HIV infekciju za učenike svih srednjih škola u Apatinu. Predavanju su prisustvovali učenici prvih razreda.

Predavanje su održale polivalentne patronažne sestre Belinda Opačić i Jasmina Kljajić uz pomoć volontera Crvenog krsta Radmile Radojčić i Jovane Grubor. Prilikom rada korišćena je video prezentacija, verbalna komunikacija, edukativni film i podeljeni su prezervativi i flajeri na ovu temu.