POTPISAN UGOVOR O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE RADI IZGRADNJE FABRIKE ZA DORADU TEKSTILA I FARBANJE “FLASCH SRB”

APATIN DRUŠTVO VESTI

Predsednik apatinske opštine, dr Živorad Smiljanić, potpisao je sa Robertom Viti, direktorom Privrednog društva FLASCH SRB D.O.O. iz Beograda, ugovor o otuđenju bez naknade građevinskog zemljišta u vlasništvu opštine radi izgradnje Fabrike za doradu tekstila i farbanje.

Zajedničko privredno društvo FLASCH SRB D.O.O. u Srbiji osnovale su i registrovale, sa sedištem u Apatinu, četiri italijanske firme kao domaći privredni subjekat u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Ovo Privredno društvo posluje po najvišim tehnološkim standardima i standardima kvaliteta, uključujući moderna postrojenja, procese projektovanja, istraživanje i negovanje ljudskih resursa. Proizvodni asortiman ovog društva čini tekstil za proizvodnju kupaćih kostima, donjeg rublja, odeće i sportske odeće, a uz podatak da trikotaža “Ripa” predstavlja jednog od najvažnijih evropskih proizvođača tehničkih – lakih tekstila.

U ugovoru je precizirano da opština Apatin bez naknade ustupa građevinsko zemljište površine 128.972 kvadratnih metara shodno uredbama Vlade Republike Srbije o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, a u kojima je utvrđena sadržina elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, kao i oblike procedure koje treba neophodno pravno i tehnički sprovesti.

Opština Apatin je prethodno izradila Elaborat o opravdanosti i isti usvojila 19.03.2013. godine na sednici Skpštine opštine, a na osnovu kojeg je Vlada Republike Srbije, 10.06.2013. godine, donela zaključak kojim daje prethodnu saglasnost opštini da može bez naknade da otuđi predmetno zemljište.

20130625_120350[1] (1)

Ukupna investicija za gradnju fabrike u Radnoj zoni Apatin-Sombor procenjuje se na 26,6 miliona evra, koja uključuje izgradnju fabrike i farbare i drugih potrebnih građevinskih objekata i magacina, kao i nabavku opreme, mašina, hardvera i softvera.

Površina građevinskih objekata zahvatiće oko 17.500 kvadratnih metara. Izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda finansiraće iz svojih sredstava FLASH SRB D.O.O. Pogonska snaga za potrebe procesa proizvodnje iznosiće 2 MW godišnje.

Proizvodnja veća od 3 miliona kilograma tekstila osigurana je isporukom koja se ugovara samo sa Firmom Calczedonia SpA, dok će dalji porast proizvodnje uključiti i nove kupce. Procena za oktobar 2017. godine, kada se planira proširenje i završetak druge faze proizvodnih kapaciteta, odnosno 6 miliona kg proizvodnje i farbanje tekstilnih materijala u okviru proširenih kapaciteta na 35.000 kvadratnih metara, jeste da će biti uposleno 203 radnika, čime se, između ostalog, zadovoljavaju svi uslovi utvrđeni Uredbom Vlade Rapublike Srbije.

Društvo FLASH SRB D.O.O. daje bankarsku garanciju u iznosu od 1.289.720 evra da će zaposliti 203 radnika na neodređeno vreme, koja će se aktivirati u slučaju da ne dođe do zaposlenja 203 radnika, a isti iznos biti uplaćen na račun budžeta opštine Apatin.

Ugovorom je zabranjeno otuđenje zemljišta od strane Društva Flasch Srb d.o.o. u periodu od 6 godina, a ako nakon isteka tog perioda bude otuđeno zemljište Društvo Flash Srb d.o.o. treba opštini Apatin da plati tržišnu vrednost zemljišta, ali ne manje od 10 evra po jednom kvadratnom metru.

Pre potpisivanja ugovora dr Smiljanić se zahvalio gospodinu Robertu Viti što se odlučio da ovu veliku invsticiju realizuje u Apatinu, jer su u igri bili i Subotica i Bačka Topola. On je rekao da se ovom investicijom tradicija tekstilne proizvodnje u Apatinu podiže iz pepela i da će zahvaljujući izgradnji ove fabrike Robno-transportni centar u Apatinu dobiti status slobodne zone, a obzirom da se taj status može ishodovati ako je realizacija invisticije u njemu veća od 3 miliona evra i koja će uz to u svom proizvodnom sektoru uposliti ne manje od 100 radnika. Dr Smiljanić zahvalio se i direktoru Calzednonie SpA što je za sve vreme pregovora navijala da Društvo Flasch Srb d.o.o. ovu investiciju realizuje u našem gradu, a zahvalio se i Božidaru Laganinu, direktoru Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA, što će ova Agencija participirati sa po 5.000 evra za svakog zaposlenog radnika u ovoj budućoj tekstilnoj fabrici.

Gospodin Roberto Viti rekao je da je ime privrednog Društva Flasch Srb d.o.o. metaforički naziv za brzo poslovno delovanje u polju internacionalizacije rada. Naglasio je da Apatin za gradnju ove fabrike odabran zbog blizine velike reke i bogastva vode sa kojom Apatin raspolaže, a koja je u velikim količinama neophodna u procesu farbanja tekstila. On je dodao da za rad ove fabrike nije dovoljna samo najsavremenija tehnologija, nego i kvalitetni ljudski resursi, pa je na kraju obećao da će se u fabrici čuvati ponos i dostojnstvo zaposlenih radnika, kao što će se i reka Dunav i priroda oko njega, ali i u samom Apatinu, čuvati od svih mogućih zagađenja.

Svečanom činu potpisivanja ovog ugovora, pored predstavnika medija, prisustvovao je i direktor somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *