POTPISAN SPORAZUM O UČINKU ZA 2017. GODINU

APATIN EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA VESTI

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su danas Sporazum o učinku NSZ za 2017. godinu.Kako je nakon potpisivanja naglasio Martinović, svih 26 tačaka ovogodišnjeg Sporazuma o učinku daje zadatak Nacionalnoj službi koji je zahtevniji u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je u pitanju realizacija plana iz 2016. godine, direktor NSZ je istakao da je merama aktivne politike zapošljavanja bila obuhvaćena 131.000 nezaposlenih lica, šta je plan i za ovu godinu.
-Prošle godine u aktivne mere uključili smo 146.000 lica, što je znatno iznad plana. Od ovog broja, u različite mere zapošljavanja bilo je uključeno 8.200 osoba sa invaliditetom.Kada je u pitanju konkretan učinak plasiranja sredstava NSZ, 22.600 lica bilo je uključeno u različite vrste obuka ili se zaposlilo uz pomoć podsticaja koje pružamo nezaposlenima i poslodavcima. Gotovo u svim programima imali smo veću realizaciju u odnosu na zadati plan. Ipak, postoje i programi koji nisu ostvarili stopostotni učinak, a to su uglavnom oni koje se odnose na mere za osobe sa invaliditetom. Mera koja je prošle godine dala dobar rezultat je subvencija zaradaza osobe sa invaliditetom. Imali smo plan da u meru uključimo 350 OSI bez radnog iskustva, a uključili smo oko 450-, istakao je Zoran Martinović.

Međutim, interesovanje poslodavaca za druge programe koji omogućavaju zapošljavanje OSI, poput personalnog asistenta za OSI na radnom mestu ili opremanje i prilagođavanje radnog mesta, nije dalo očekivane rezultate. Po rečima direktora NSZ, godinama se realizuje samo oko 50 odsto od predviđenog plana.

S obzirom da je u protekloj godini od 71.000 prijavljenih potreba za radnicima čak 10.000 ostalo nepopunjeno, direktor NSZ rekao je da će se u ovoj godini raditi više na pripremi nezaposlenih lica kroz različite obuke i motivaciju da prihvate ponuđeni posao,ali i uticati na poslodavce da podignu nivo uslova rada.
-Vlada Republike Srbije dodelila je značajna sredstva za podsticanje zapošljavanja u ovoj godini- istakao je ministar Vulin i dodao da se Sporazumom Nacionalna služba obavezala da će kroz aktivne mere zapošljavanja potrošiti 95 odsto dodeljenih sredstava. U odnosu na prošlu godinu, važna novina je uvođenje novih ugroženih kategorija na tržištu rada i subvencija za zapošljavanje dece palih boraca, žrtava trgovine ljudima i žrtava porodičnog nasilja.

-Vlada Republike Srbije će zajedno sa NSZ učiniti sve da ambijent u kojem se ljudi zapošljavaju postane, vidljiviji, bolji i jednostavniji. I prošle i ove godine nastavljamo da olakšavamo uslove za poslodavce koji zapošljavaju, tako što smo povećali iznose podsticaja za oko 20 odsto za pojedine kategorije nezaposlenih-rekao je Vulin.

Ministar je naglasio da će se posebno voditi računa i obezbediti i dodatna sredstva za obuke za poznatog poslodavca, ako bude potrebno.