PORAST NEZAPOSLENOSTI U ZBO

APATIN DRUŠTVO VESTI

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Sombor, ukupan broj nezaposlenih osoba u Zapadnobačkom upravnom okrugu u poslednjem mesecu 2015. godine iznosi 19.708, što je za 492 više u odnosu na novembar prethodne godine. Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 8.459 su žene. Najveći broj nezaposlenih i u decembru mesecu imao je grad Sombor 7.130, što je za 83 više nego u novembru, a od ukupnog broja 2.816 su pripadnice lepšeg pola. Odmah za Ravangradom sledi opština Kula sa 5.447 osoba koje su na evidenciji NSZ, od čega je 2.554. U opštini Apatin posao traži 3.627 lica, a od tog broja 1.591 su žene, dok opština Odžaci broji 3.504 osoba koje tragaju za poslom, od čega su 1.498 žene. Podaci koje je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje iz Sombora ukazuju na poražavajuću činjenicu da se trend rasta nezaposlenosti u Zapadnobačkom okrugu nastavlja, a značajno je napomenuti da se na evidenciji nezaposlenih nalazi 5.216 lica sa preko 50 godina starosti sa vrlo malim ili skoro nikakvim mogućnostima za novo zapošljavanje. Što se tiče dužine čekanja za posao, alarmantna je činjenica da 1.477 lica posao čeka više od 10 godina. U decembru 2015. godine, na područiju ZBO 1.282 osobe su zasnovale radni odnos.