POČINJE UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU „PČELICA“

APATIN DRUŠTVO VESTI

U skladu sa konkursom za upis dece objavljenom 15. marta 2018. godine, Predškolska ustanova „Pčelica“ apatin obaveštava roditelje da će se u periodu od 10. do 20. aprila 2018. godine vršiti upis dece koja su rođena :

2013. ( i to od 1. marta do kraja godine); 2014, 2015 i 2016. godine ( i to do 1.marta).

Upis se vrši u prostorijama objekta „Bubamara“ u bloku 112 u apatinu (obdanište), svakog radnog dana , od 12 do 15 sati.

Upis vrše Milka Slijepčević, pedagog i Sanja Bursać, psiholog.

Za upis dece potrebno je sledeće:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (koji može biti i stariji, ili fotokopija izvoda);

2.Potvrda izabranog lekara ili pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.

Objašnjenje:
Potvrda izabranog lekara, odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano će se dobijati na dečjem odeljenju doma zdravlja u apatinu, prilikom lekarskog pregleda deteta.

Roditelji će, prema rasporedu koji će biti istaknut na ulaznim vratima našeg objekta „Bubamara“ , blok 112 u Apatinu, odvoditi dete na pregled.

Pregledi će se vršiti u toku juna, jula i avgusta meseca, a potvrda će se predati vaspitačima prilikom polaska deteta u vrtić.

3.Na licu mesta roditelj, odnosno zakonski zastupnik deteta popunjava upisnicu i upitnik za roditelje.

4.Roditelj može da osigura dete, uz uplatu od 250,00 dinara. Osiguranje traje od 1. septembar 2018. do 1. septembra 2019. godine i pokriva 24 sata dnevno.