ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА НОВЕ ОДЛУКЕ: ПОРОДИЉЕ У ОПШТИНИ АПАТИН МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ

APATIN DRUŠTVO VESTI

Објављивањем Одлуке Уставног суда Србије број IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године, престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због одржавања трудноће. Од 14. фебруара 2024. године члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „основица накнаде зараде односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује се основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства“.

Ова одлука Уставног суда за породиље практично значи да ће све породиље које пре трудноће нису имале 18 месеци стажа, а морале су да одржавају трудноћу, имати право на већу накнаду током породиљског боловања. Њихова накнада ће се обрачунавати као и женама које имају 18 и више месеци стажа.

Уставни суд је одлучио да је овде у питању неправедна дискриминација према делу породиља, па су од средине фебруара маме које одржавају трудноћу у равноправном положају са осталима. И то не само оне које су сада трудне, већ и све жене које су овим начином обрачуна накнаде „закинуте“ током протеклих шест година.

„Ова одлука се односи на све оне жене које су од 1. јула 2018. године имале обрачун накнаде тако да у њих није улазио период трудничког одсуства и у будуће ће се односити на све оне жене које ће се породити од 14. фебруара па на даље, наглашава Татајана Мацура из Удружења „Маме су закон“.

Породиље које су оштећене требало би да се обрате истим оним органима градова или општина који су претходно одлучиливали о накнади за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета. Њима је потребно поднети захтев да се изведе обрачун основице за исплату накнаде тако да она обухвати 18 месеци који претходе отпочињању породиљског одсуства.

Из општинске управе општине Апатин су саопштили да корисници права почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења које је коначно и правоснажно. Захтеве за измену решења, породиље са пребивалиштем на територији општине Апатин подносе Општинској управи општине Апатин, Служба дечије заштите и заштите материнства, канцеларија број 6, у времену од 7 до 13 часова улица Српских Владара 29, Апатин. Додатне информације могу се добити путем телефона 025/772-122, локал 621. Уз уредно попуњен и потписан образац захтева, неопходно је приложити и очитану личну карту и фотокопију картице текућег рачуна.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.
Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену решења истиче 14. августа 2024. године.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *