POČINJE JESENJA AKCIJA ODVOZA LIŠĆA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Javno komunalno preduzeće “Naš Dom” obaveštava građane da će jesenja akcija odvoza lišća sa javnih površina početi 23. oktobra i trajati do 24. novembra tekuće godine.

Akcija obuhvata odvoz sakupljenog lišća samo sa drveća koje se nalazi na javnoj površini. Lišće treba biti upakovano u vreće (džakove), ostali otpad koji se nađe pored lišća neće se odvoziti.

Odvoz će se vršiti po ustaljenom rasporedu odvoza kućnog smeća, s tim da se vreće sa lišćem trebaju ostaviti uz ivicu kolovoza kako bi bile što uočljivije.