PILOT PROJEKAT „ELEKTRONSKI SISTEM PREVENCIJE NASILJA U PORODICI“

APATIN DRUŠTVO VESTI

Novi sistem praćenja osuđenih nasilnika koji uvodi Ministarstvo pravde trebalo bi da smanji broj slučajeva nasilja u porodici.

Reč je o pilot-projektu „Elektronski sistem prevencije nasilja u porodici“. Nasilnici, ali i žrtve nasilja u porodici, ubuduće će nositi specijalne uređaje koji će pomoću dži pi es signala omogućavati njihovo praćenje kako bi se u svakom trenutku znalo da li se nasilnik približio žrtvi na udaljenost manju od dozvoljene.

Nasilnika će nanogica i uređaj koji se nosi oko pojasa zvučnim signalom obaveštavati da je ušao u „zabranjenu zonu prilaza“, dok će žrtva nositi samo uređaj oko pojasa koji će je upozoravati da je nasilnik u blizini. Istovremeno će i jedinice za nadzor dobiti blagovremeno upozorenje na mogući susret nasilnika i žrtve, koji će biti registrovan u Centru za nadzor.

Sistem će formirati „zaštitne prstenove“ oko žrtve, a obezbediće i višestepeni sistem alarmiranja u slučaju da nasilnik prekrši „zone zabrane“, kao i glasovnu komunikaciju porukama sa žrtvom, odnosno nasilnikom. Broj „zaštitnih prstenova“, kao i broj i širina „zona zabrane“ biće definisani pojedinačno za svaki slučaj, u skladu sa odlukom suda.

 

Pilot-projekat traje dva meseca i obuhvata testiranje opreme i obuku zaposlenih. Ukoliko projekat zaživi, Srbija bi bila tek druga evropska zemlja (prva je Slovačka) koja uz pomoć elektronskog nadzora sprečava porodično nasilje.

– Elektronski sistem za prevenciju nasilja u porodici ima dva cilja. Prvi je da žrtvi obezbedi veći osećaj sigurnosti, a drugi da omogući bolji nadzor izvršenja mere određene nasilniku od suda – objašnjavaju u Ministarstvu pravde.