ПЕТКOM ЋЕ СЕ УСКЛАЂИВАТИ ЦЕНЕ ГОРИВА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Уредба о ограничењу цена нафтних деривата евродизела и евро премијума БМБ 95 предвиђа да се од данас и у наредних 30 дана усклађивање цена горива врши сваког петка, када ће се до 15 часова објављивати максималне цене.

За пољопривреднике дизел ће највише коштати 179 динара.

Највише малопродајне цене ових деривата утврђиваће Министарство трговине сваког петка до истека уредбе и објављивати на званичној интернет страници најкасније до 15 часова, наводи се у уредби и цене ће важити од тренутка објављивања.

Највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност за евродизел и безоловни бензин БМБ 95 утврђује се у износу просечне велепродајне цене деривата на територији Србије увећане за шест динара. Просечне велепродајне цене тих деривата обрачунава Министарство рудараства и енергетике, сваког петка до истека уредбе и најкасније до 13 часова доставља Министарству трговине.

Министар надлежан за послове енергетике ближе прописује начин обрачуна просечне велепродајне цене деривата нафте евродизела и европремијума БМБ 95. Уредба се не односи на адитивиране деривате нафте.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да малопродајне цене деривата еврдизел и европремијум БМБ 95, које не смеју премашити ниво највиших малопродајних цена утврђених од стране Министарства трговине примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства трговине.

Пумпе су обавезне да наставе да испоручују ове деривате искључиво утакањем у погонске резервоаре превозних средстава.

Нафтна индустрија Србије ће на својим пумпама уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дизел по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, искључиво утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина.

Остали снабадевачи горивом на пумпама могу, уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дериват евродизел по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, искључиво утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина.

Предвиђене су новчане казне од 100.000 до два милиона динара за правна лица у случају кршења уредбе, а може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Одговорном лицу у фирми запрећена је новчана казна од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

Казне за предузетнике су од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Надзор над применом ове уредбе спроводи министарство надлежно за послове трговине.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *