PETACIMA UVODE NOVA TRI PREDMETA

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Budući petaci biće prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta: to su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje.

Na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, za nepuna četiri meseca, iznedrio je promenjen i osavremenjen plan nastave za drugi ciklus osnovnog obrazovanja.

Po svemu sudeći fizičko vaspitanje će prerasti u fizičko i zdravstveno vaspitanje, a bivše tehničko iz kojeg je izbrisan informatički deo biće dopunjeno sadržajima koji podstiču razvoj preduzetništva rekla je Gordana Mijatović, pomoćnik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

-Informatiku, kao obavezan predmet uveli smo u petom razredu sa jednim časom nedeljno sa sadržajima oslonjenim na program izbornog predmeta Informatika i računarstvo koji je prošle godine usvojio Nacionalni prosvetni savet. Predmet Tehničko i informatika postaće Tehnika i tehnologija, a praznina je dopunjena sadržajima kojima se podstiče razvoj preduzetništva čime je osavremenjena nastava tehnike i tehnologije, ističe Mijatović.

Izabrani sport, sadašnji treći čas fizičkog, prelazi u vannastavne aktivnosti. Na njegovo mesto ulazi informatika, tako da dece neće imati više časova nego sada, uveravaju nadležni.