OPŠTINSKO VEĆE USVOJILO PREDLOŽENE IZMENE BUDŽETA OPŠTINE

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrdjen je predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu, odnosno predvidjeno je povećanje sredstava budžeta za 2,7 odsto pa on sada iznosi milijardu 110,7 miliona dinara, što je za oko sto miliona više nego što je zacrtano u budžetu opštine za ovu godinu a koji su usvojili odbornici krajem prošle godine.Izvršene su i pojedine  izmene kod pojedinih korisnika budžeta.Tako je u Centru za socijalni rad, koji može imati samo pet zaposlenih na neodredjeno vreme, umesto na lične dohotke oko 11 miliona dinara usmereno na geronto domaćice koje se delom finansiraju iz programa za koje su konkurisali za pružanje pomoći u kući, za personalne sasistente za osobe sa invaliditetom i za dnevni boravak.Za šest miliona povećana su i sredstva za razvoj poljoprivrede i umesto 97 za ove potrebe izdvaja se 113 miliona dinara.Povećani su iznosi na pojedinim stavkama zbog izmirenje preuzetih obaveza a reč je o uslugama informisanja,stipendija, socijalnoj inkluziji Roma, izgradnju skladišta za biomasu, Akva park, i video nadzor u biblioteci u Prigrevici.

Članovi Opštinskog veća doneli su i odluku o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih za 2015. godinu jer opština više nije u obavezi da finansira tri zaposlena u Apatinskom tržnom centru, a iz ukupnog broja zspolenih izuzeto je i radno mesto sekretara skupštine opštine.

S obzirom na to da je firma DOO EMBALEGNO Apatin izlicitiralo parcelu od 2.683 kvadratna metra za 1,6 miliona dinara data je saglasnost da se u narednih 15 dana ova firma sklopi ugovor sa Direkcijom za izgradnju.

Opštinsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo i predlog odluke PROGRAMA RAZVOJA SPORTA DO 2018., Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma do 2020. i Lokalnog akcionaog plana rodne ravnopravnosti do 2018. godine.Takodje su podržane i izmene i dopune odluke Predškolske ustanove Pčelica koje se odnose na sastav, način i postupak izbora Saveta roditelja ustanove kao i izmene Statuta.

Društvu pčelara Dunav u Apatinu omogućeno je da produži ugovor o zakupu prostorija koje je koristilo i prethodnih pet godina.Data je saglasnot JKP Naš dom na promenu cena usluga odvodnje upotrebljenih voda za Apatinsku pivaru u iznosu od 39,73 dinara po kubnom metru bez PDV-a i prihvaćeno je i ponuda za štampanje monografije Banja Junaković u visini od 667.000 dinara kao i isplata za pet oštećenih gradjana zbog ujeda pasa u ukupnom iznosu od 178.000 dinara koliko je dogovoreno u vansudskom poravnanju.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća odbijena je žalba Nemanje Čugalj iz Prigrevice jer mu nije odobrena stipendija.Obrazloženo je da stipendiju ne mogu da dobiju studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području Zapadnobačkog okruga.Odobrena je stipendija za doktorske studije matematike Sandri Gužvanj iz Kupusine koja je osnovne i master studije završila u Novom Sadu sa prosečnom ocenom iznad 9,5 a doktorske studije nastavila je u Segedinu u Madjarskoj.