OPŠTINSKO VEĆE USVOJILO ODLUKU O BUDŽETU ZA 2017. GODINU – APATIN NAPOKON DOBIJA JASLICE, NOVI KAMION ZA KOMUNALCE, KROV I STOLARIJA ZA OSNOVNE ŠKOLE

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Opštinsko veće opštine Apatin na današnjoj, 12. redovnoj sednici, utvrdilo je Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu na osnovu kog su planirani prihodi i primanja budžeta u visini od 998.890.587,00 dinara, odnosno 2.87% manji u odnosu na plan za 2016. godinu i njen treći rebalans.

Kako se navodi u Odluci o budžetu , neophodno je bilo uskladiti planirana sredstva sa upustvom Ministarstva finansija , kojim je skrenuta pažnja lokalnoj administraciji da realno planira prihode i rashode , a na bazi ostvarenih prihoda u periodu januar-novembar i očekivanih prihoda do kraja 2016. godine , uvećanih za 4.6% (projektovani nominalni rast u 2017.godini).

Izvestilac po ovoj tački je bio dr. Slavoljub Štrbo , načelnik odeljenja za finasnije i privredu koji je pojasnio ključne odrednice Odluke o budžetu za 2017. godinu. – Pri izradi budžeta korišćeno je upustvo Ministarstva finansija, upustvo za pripremu budžeta a u bilansiranju rashoda uvaženi su i zahtevi korisnika budžetskih sredstava kao i opredeljenje , odnosno planirana politika lokalne vlasti-, izjavio je Štrbo i dodao da je budžet u mnogome prilagođen kapitalnim projektima i njihovoj dokumentaciji te da je u tu svrhu opredeljeno 100.000.000,00 dinara.

– Pre svega, to se odnosi na projekat Centralnog prečistača otpadnih voda za šta su planirana sredstva u iznosu od pet miliona dinara, za prečistač u Sonti 2.6 miliona, za rekonstrukciju somborskog puta u Kupusini pet miliona , zamenu azbestnih cevi u Prigrevici  pet miliona, radove u Marini za tri miliona, izgradnju sportskog terena u Gimnaziji Nikola Tesla od tri miliona, izradu projektne dokumentacije projekta gradske plaže za 500.000,00 dinara .
Za realizaciju projekta zamene azbestnih cevi u Apatinu u budžetu za 2017. godinu planirano je 16.500.000, 00 dinara , izrade projekta kanalizacije u Romskom naselju 500.000,00 dinara, izgradnju dečijeg igrališta i jaslica 12.000.000,00 dinara, klizališta za dva ipo miliona , behaton staze na groblju u Apatinu za dva miliona i kao kapitalnu subvenciju JKP Naš Dom u budžetu za 2017. godinu su planirana sredstva od 22.500.000,00 dinara i to za nabavku specijalnog vozila za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (autosmećar) i radne korpe sa platformom za orezivanje drveća- naveo je Štrbo.

Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2017 godinu planirani su i radovi na krovu Osnovne škole Mladost u Prigrevici u iznosu od dva miliona dinara , zamenu stolarije u OŠ Žarko Zrenjanin u Apatinu za dva miliona i milion dinara za izgradnju rukometnog terena u Kupusini.

Opštinsko veće utvrdilo je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima , usvojen je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin, Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin – predlog Zaključka, Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene Komisije, predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za obavljanje delatnosti u opštini Apatin na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Razmatrani su i usvojeni predlog Ugovora o vršenju usluga na teritoriji opštine Apatin zaključenog između opštine Apatin i “JPza upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za obavljanje delatnosti u opštini Apatin, Operativnog plana zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2016/2017. godinu – utvrđivanje predloga Zaključka, Predlog Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2016/2017. godinu, predlog Odluke o metodologiji formiranja cene usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, o kojem je govorio Vladimir Vukosav, direktor Centra za socijalni rad.

Deo današnje sednice većnici su posvetili Rešenju o imenovanju komisije za dodelu jednokratnih novčanih pomoći, predlogu Pravilnika o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u opštini Apatin, razmatrane su druge izmene i dopune Programa poslovanja “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za 2016. godinu, zatim Programa poslovanja “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za 2017. godinu – utvrđivanje predloga Zaključka, Statuta i godišnjeg programa poslovanja JKP “Naš dom” Apatin za 2017. godinu, kao i Program poslovanja i posebnog programa na korišćenje subvencija “JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin” za 2017 godinu.

Usvojen je i Predlog Zaključka o prihvatanju prigovora “Apatinske pivare” Apatin, kao i Rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

12. sednica opštinskog veća, decembar 2016. 12. sednica opštinskog veća, decembar 2016. 12. sednica opštinskog veća, decembar 2016. 12. sednica opštinskog veća, decembar 2016. 12. sednica opštinskog veća, decembar 2016.