OPŠTINI APATIN ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA IZRADU PRETHODNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MEĐUNARODNU LUKU APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Opština Apatin je u maju ove godine konkurisala putem prijave projektnog predloga na Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za izradu dokumenta: Idejno rešenje projekta međunarodne javne luke Apatin sa prethodnom studijom opravdanosti izgradnje u okviru logističkog centra.

Izrada ovog dokumenta neophodna je opštini Apatin da bi se u kontinuitetu nastavio i započet postupak za realizaciju projekta javno privatnog partnerstva, a za koju postoje konkretni investitori i konkretno izražen interes za ulaganje u izgradnju.

Strateški interes regiona i lokalnih samouprava u gravitacionom području je i u formiranju slobodne zone na Dunavu, pa tako svi projekti vezani za razvoj logističkog centra i luke Apatin baziraju se upravo na funkcionalnom povezivanju sa povoljnostima rada u slobodnoj zoni, a naročito zbog privlačenja investitora koji ulažu u proizvodnju za izvoz, donose nove tehnologije i vrše prenos now–know.

Opština Apatin i grad Sombor imaju veliki broj nezaposlenih radnika i rešenje njihovog radnog angažovanja upravo je umeđunarodnoj luci i slobodnoj zoni u Apatinu.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ceneći razloge navedene u konkursnoj prijavi opštine Apatin, dodelio je opštini finansijska sredstva u visini od 1.500.000 dinara sufinansiranja projekta. Na ovaj način ubrzaće se aktiviranje relevantnih regionalnih i nacionalnih planova, podstičući tako valorizaciju geo-saobraćajnog položaja u regionu i samim tim svoju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Opština Apatin će obezbediti preostalih 43,18% finansijskih sredstava iz sopstvenog budžeta, a reč je o 1.140.000 dinara.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *