ОПШТИНА АПАТИН РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Општина Апатин је објавила Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Апатин за 2022. годину.

Предмет финансирања обухвата набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места снаге до и једнако 6 kW, набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем, уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем, као и израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

да је подносилац пријаве:
(1)власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
(2)уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
2)да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од:
(1)50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
(2)износа који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, са износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.
Конкурсом је предвиђено да за соларне панеле капацитета преко 6 kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносе домаћинства.

Конкурс је отворен закључно са 17. јуном 2022. године, а додатне информације и конкурсна документација доступни су ОВДЕ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *